Kalejdoskop

Program ramowy

DZIEŃ I – 5 LISTOPADA (czwartek)
09:00   Rejestracja, powitalna kawa
10:00   Otwarcie spotkania - prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski – JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Wystąpienie przedstawicieli Rady Programowej:
prof. dr hab. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum UMK
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW
prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UTP
dr inż. Ryszard Maciołek, prof. WSG, Prorektor ds. Nauki i Współpracy WSG
10:15   dr Monika Wiśniewska - Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,
            Przedstawiciel Porozumienia SPiN - Społeczeństwo i Nauka 
11:00   Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11:45   Złap bakcyla nauki
12:00   Przerwa kawowa
12:15   Poznajmy się cz. 1 – panel prezentacji festiwali nauki

 •             Festiwal Nauki w Warszawie
 •             Dolnośląski Festiwal Nauki
 •             Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
 •             Festiwal Nauki w Krakowie
 •             Festiwal Nauki Zielona Góra
 •             Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

14:00   Lunch
14:40   Poznajmy się cz. 2 – panel prezentacji festiwali nauki

 •             Lubelski Festiwal Nauki
 •             Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
 •             Opolski Festiwal Nauki
 •             Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
 •             Poznański Festiwal Nauki i Sztuki
 •             Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
 •             Zachodniopomorski Festiwal Nauki

16:15   Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia spotkania - dr Maria Sobieszczyk
18:00   Zwiedzanie Bydgoszczy w towarzystwie przewodnika, wycieczka rozpocznie się o na ulicy Mostowej (przy Przechodzącym przez Rzekę). Zwiedzanie potrwa około 1,5 ha i zakończy się w miejscu, gdzie odbędzie się uroczysta kolacja - przy Restauracji Marina, na ulicy Tamka 2, na terenie Wyspy Młyńskiej.
19:30   Kolacja - Restauracji Przystań Bydgoszcz, ul. Tamka 2 (Wyspa Młyńska, okolice ul. Mennica)


DZIEŃ II – 6 LISTOPADA (piątek)

09:00   Poranna kawa
09:30   prof. dr hab. Magdalena Fikus - Przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN
10:15   Panele dyskusyjne (czas trwania każdego ok. 50 min., w trakcie dyskusji wolny dostęp do bufetu kawowego):

PANEL I
Festiwale jako efektywna promocja nauki
MODERATOR: dr Maria Sobieszczyk
PANELIŚCI:

 1. Aleksander Anikowski – Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
 2. prof. dr hab. Ewa Komorowska – Zachodniopomorski Festiwal Nauki
 3. dr Ryszard Kowalski – Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
 4. prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski – Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

PANEL II
Finansowanie - jak zdobywać środki finansowe, współpraca z MNiSW, jednostkami samorządu terytorialnego, pozyskiwanie mecenasów
PANELIŚCI:

 1. Maciej Olszewski – Festiwal Nauki w Warszawie
 2. Karina Kasperek – Lubelski Festiwal Nauki
 3. dr Katarzyna Książek – Opolski Festiwal Nauki

PANEL III
Jak zbudować partnerstwo festiwali
MODETAROR: dr Grażyna Szabelska
PANELIŚCI:

 1. Barbara Cader-Sroka – Dolnośląski Festiwal Nauki
 2. dr Monika Baczewska-Ciupak – Lubelski Festiwal Nauki
 3. Monika Żygadło – Festiwal Nauki w Warszawie
 4. Anna Młynarczyk – Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

13:00   Zakończenie spotkania, podsumowanie - dr Maria Sobieszczyk
13:30   Lunch