Kalejdoskop

Rada Programowa

prof. dr hab. Jan Styczyński, Prorektor ds. Collegium Medicum UMK

dr hab. Beata Augustyńska, Collegium Medicum

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UKW

dr Maria Sobieszczyk, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UTP

mgr Agnieszka Kreńska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr inż. Ryszard Maciołek prof. WSG, Prorektor ds. Nauki i Współpracy WSG

dr Grażyna Szabelska,  Wyższa Szkoła Gospodarki