Kalejdoskop

Rozporządzenie już jest!

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 

W dniu dzisiejszym na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało opublikowane
tak długo wyczekiwane przez nas rozporządzenie.

 

Poniżej zamieszczamy tekst.

Link do strony


Podziękowanie dla Olsztyńskich Dni Nauki za czujność :)