Kalejdoskop

Komunikat w sprawie naboru wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2016 rok

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1862) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wnioski o finansowanie działalności upowszechniającej naukę będzie można składać do 31 grudnia 2015 r. wyłącznie w wersji elektronicznej, poprzez system składania wniosków OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI).

System składania wniosków zostanie uruchomiony od 10 grudnia 2015 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Upowszechniającej Naukę Departamentu Nauki, tel. (22) 529 23 38, (22) 529 23 50, (22) 529 23 52 i (22) 529 23 54 i (22) 501 71 69.

 

źródło: www.nauka.gov.pl