Kalejdoskop

Komunikat w sprawie sposobu oceny wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w najbliższych dniach zostaną udostępnione na stronie Ministerstwa szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Wytyczne zostaną opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-sposobu-oceny-wnioskow-o-finansowanie-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke.html