Kalejdoskop

Utworzono specjalny adres e-mail do zadawania pytań nt. działalności upowszechniającej naukę

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że dla Państwa wygody i usprawnienia procesu uzyskiwania informacji, utworzony został dedykowany adres e-mail do zadawania pytań z zakresu działalności upowszechniającej naukę: pytania.dun@mnisw.gov.pl.

Prosimy o kierowanie pytań na ten adres mailowy.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl