Kalejdoskop

Akademickie Festiwale Nauki na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Akademickie Festiwale Nauki na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Potrzeba zaprezentowania problemów, z jakimi zmagają się wszystkie Festiwale w kraju, narodziła się w listopadzie ubiegłego roku podczas I ogólnopolskiego Spotkania Akademickich Festiwali Nauki w Polsce pn. KALEJDOSKOP. Spotkanie odbyło się w dniach 5-6 listopada 2015 r. w Bydgoszczy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czternastu Festiwali Nauki z całej Polski.
Przedstawiciele Festiwali Nauki wypełnili specjalnie przygotowaną ankietę, dzięki której możliwe było zebranie informacji o funkcjonowaniu Festiwali. Pytania dotyczyły najważniejszych kwestii, takich jak m.in. współorganizatorzy, sponsorzy, źródła finansowania, liczba propozycji programowych, liczba uczestników.
Wspólne działanie Władz Uniwersytetów mogłoby ugruntować pozycję Festiwali Nauki, a tym samym znaczenie popularyzacji nauki w Polsce.