Kalejdoskop

Zaproszenie

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

na

KALEJDOSKOP – Spotkanie Akademickich Festiwali Nauki

Bydgoszcz, 5-6 listopada 2015

 

Zwierciadła kalejdoskopu kręcą się i mienią, umieszczone w rurce z kolorowymi szkiełkami odbijają się nawzajem, tworząc różnorodne wzory i figury. Kalejdoskop - ta prosta, dziecięca zabawka, synonim niezwykłości i niezliczonych możliwości, nie przypadkiem stała się symbolem spotkania Akademickich Festiwali Nauki. Wszystkie one, stanowią jedyną w swoim rodzaju mozaikę znaczeń, barwną układankę, której każdy z nas organizatorów jest częścią.

Spotkanie, na które pragniemy dziś Państwa zaprosić, jest okazją do porównania struktur, zatrzymania różnorodnych obrazów doświadczeń w celu wypracowania najbardziej efektywnego, wspólnego modelu wspierającego ideę upowszechniania nauki.

Propagatorzy wiedzy muszą stawiać na bogactwo form, ciągle na nowo zadawać sobie pytania: Jak pokazywać naukę eksperymentalną i co zrobić by uczestnik mógł „dotknąć” eksperymentu? Jak zaznajamiać najmłodszych z nauką? Jak wciągać do zdobywania wiedzy różnorodne grupy wykluczonych, obalać mity, że nauka jest dla „wybranych”. Jak pracować z odbiorcą już zastanym (z utrwaloną wiedzą oraz poglądami) i odpowiedzieć na jego potrzeby nie stawiając się jednocześnie ponad nim.

Jako organizatorzy Bydgoskiego Festiwalu Nauki zdajemy sobie sprawę z istoty dialogu społecznego i zawsze stawiamy na spotkanie z drugim człowiekiem. Otwartość i przyświecająca idea, wymagają od nas korzystania z wachlarza rozwiązań, podejścia tradycyjnego, jak również używania najnowocześniejszych, dostępnych środków informatycznej rzeczywistości.

Na mapie naszego kraju realizowanych jest około 20. festiwali mających charakter cykliczny, które cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością. Tym samym niepokojący staje się fakt umniejszania roli festiwali-dni nauki na szczeblu ministerialnym, czego odzwierciedleniem był tegoroczny marcowy konkurs o finansowanie działalności upowszechniającej naukę.

Idąc tropem bogactwa doświadczeń, pragnąc „trzymać rękę na pulsie” i mając świadomość, że każdy z festiwali na pewnych etapach napotyka podobne problemy, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą i zapoczątkować (mamy nadzieję) szereg dorocznych spotkań na rzecz dyskursu w duchu, przyjaznej wymiany myśli.

Wierzymy, że nadszedł moment by środowisko uczelni wyższych organizujących festiwale nauki rozpoczęło między sobą konstruktywną dyskusję oraz by zaczęło mówić jednym głosem. Dlatego do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli festiwali i dni nauki, koordynatorów, pracowników uczelni oraz reprezentantów organizacji i instytucji, które są ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa (nie zapominając przy tym o pełnomocnikach centrów nauki czy organizacji pozarządowych).

Pragnąc przejrzeć się w lustrze kalejdoskopowych doświadczeń chcemy stworzyć okazję do tego by słuchać, rozmawiać, pytać i odpowiadać. Cytując Panią prof. Magdalenę Fikus, propagatorzy nauki muszą pamiętać, że „(…)„nowe” stoi na progu, trzeba je tylko zobaczyć.” Aby razem zobaczyć, wyjść naprzeciw otaczającej rzeczywistości, gorąco Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu Akademickich Festiwali Nauki, które odbędzie się w Bydgoszczy, w dniach 5-6 listopada 2015 roku.